Ochrana soukromí

Společnost Career s.r.o. se zavazuje dle zákona (č. 634/1992) Z.z. o ochraně soukromí, že bude respektovat vaše soukromí v režimu on-line, tudíž Vaše osobní údaje nebudou sdělovány žádné třetí osobě a budou použity pouze pro potřeby společnosti Career s.r.o.

Společnost Career s.r.o. zavedla tyto pravidla pro ochranu soukromých údajů v režimu on-line proto, aby jste věděli s jakou obezřetností budeme zacházet s vašimi osobními údaji.

Pod pojmem osobní údaje jsou myšleny všechny ty údaje, které by mohly být použity nejen na identifikaci jednotlivce. Jeho jména a příjmení, adresy, e-mailové adresy, nebo jiných kontaktních informací. Zda soukromých nebo pracovních.

V podstatě, ale můžete navštívit webové stránky www.toppokoje.cz bez toho, aby jste nám poskytli jakékoliv informace o vaší totožnosti.